Flexibele arbeid steeds belangrijker

Voor werkgevers en werknemers wordt flexibele arbeid steeds belangrijker. Hieronder vallen werknemers met een tijdelijk contract of oproep- en invalkrachten. Werknemers ambiëren vaak een vaste baan, maar een flexibele arbeidscontract biedt hun juist veel kansen. Daarnaast biedt het werkgevers diverse voordelen. Denk hierbij onder andere aan continuïteit in het personeelsbestand, minder werkgeversrisico’s en als organisatie kan er op de juiste momenten specifieke kennis worden ingezet. Ook voor medewerkers biedt een baan met een flexibel arbeidscontract kansen. Op deze manier kunnen medewerkers ervaring opdoen en daadwerkelijk bekijken of de baan bij hun past. Het is een juiste opstap naar de arbeidsmarkt.

Indien organisaties flexibele arbeidskrachten inzetten, wordt er vaak de keuze gemaakt om het juridische werkgeverschap uit te besteden. Dit kan in de vorm van payroll. Een voordeel hiervan is dat er voor langere tijd flexibele arbeidscontracten kan worden verstrekt aan medewerkers. Flexibiliteit is een groot voordeel van payrolling. Hiernaast wordt payroll vaak gecombineerd met goed werkgeverschap en zorgt het voor vermindering van administratieve lasten en financiële aspecten.

Zo is flexibele arbeid vaak interessant voor zowel werkgevers en werknemers. Uit cijfers blijkt ook dat flexibele arbeid de afgelopen jaren structureel is toegenomen en dat dit de komende jaren ook zal blijven toenemen.

Bijna 80% volwassenen heeft rijbewijs

Van de Nederlandse bevolking, 17 jaar of ouder, heeft 80% een autorijbewijs. Dit is 1% meer dan een jaar eerder. In het begin van 2019 hadden 11,2 miljoen mensen een Nederlands rijbewijs. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

Meer mannen dan vrouwen hebben een autorijbewijs maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend. Dit is in alle leeftijdsgroepen zo. Onder Nederlandse mannen van 17 jaar of ouders heeft 85% een rijbewijs. Bij de vrouwen is dat wat minder, namelijk 75%. Dit verschil in percentage is veel hoger wanneer ook de leeftijd omhoog gaat. Mannen die 70 jaar of ouder zijn hebben namelijk meer een rijbewijs (85%) dan vrouwen die 70 jaar of ouder zijn (53%).

Het rijbewijsbezit is bij ouderen de afgelopen jaren toegenomen. In vergelijking met 5 jaar eerder,is het aandeel 70-plussers wat een autorijbewijs heeft flink toegenomen. Van de 70-plussers hadden in begin 2019 1,5 miljoen mensen een autorijbewijs. Dat is 67%. Vijf jaar eerder was dit nog maar 56%. Bij jongeren is het rijbewijsbezit minder toegenomen dan bij de 70-plussers.

De meest voorkomende automerken onder ouderen zijn Opel, Toyota en Renault. Bij jongeren zijn dit weer andere automerken, namelijk: Volkswagen, Peugeot en Opel. Zo zijn er meerdere veel verschillen tussen de jongeren en wat ouderen autobestuurders.

Daling in zakelijke optimisme

Wereldwijd daalt het zakelijke optimisme. In het internationale bedrijfsleven is de afgelopen tijd de optimisme mede gedaald door de spanningen tussen economische grootmachten China en de Verenigde Staten. Er is tussen beide landen al langer een spanning. Dit meldt Nieuws.nl

Dit komt uit onderzoek wat werd uitgevoerd onder 5000 zakelijke bedrijfsleiders van verschillende internationale economieën.

In Nederland is de zorgen om de brexit groter. Nederlandse bedrijven blijven wel positief, maar maken zich wel klaar voor verschillende scenario’s van de brexit. Het kan namelijk zo zijn dat de brexit wordt uitgesteld. Zo is er nog steeds weinig duidelijk voor zowel Engelse en Europese bedrijven die zaken doen met elkaar. Het kan ook zo zijn dat er een zogenoemde harde brexit plaatsvindt. Dat kan voor bedrijven die zaken doen met elkaar negatieve gevolgen hebben. Hiernaast kan het ook zo zijn dat de Engelse op een vredige wijze de Europese Unie verlaten. Op deze manier kunnen er nog juiste afspraken met elkaar worden gemaakt. En kan handel tussen bedrijven en landen gewoon makkelijker doorgaan.

Veel ondernemers zien nog steeds een grote winstgevendheid tegemoet. De omzetgroei was in 2018 groter. Ook al is het moeilijk om in de huidige arbeidsmarkt aan geschikt en geschoold personeel te vinden.

Veel geld vrijgemaakt voor e-health

Het kabinet maakt de komende jaar veel geld vrij om te investeren in e-health. Deze regeling kan er voor zorgen dat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen en de kwaliteit van leven wordt vergroot. Het gaat om 90 miljoen euro wat het kabinet de komende jaren vrijmaakt. Dit meldt de Rijksoverheid.

E-health, in het kort digitale zorg, kan er voor zorgen dat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen. Zo kan er op afstand zorg worden verleend. Volgens minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een belangrijk aspect die de kwaliteit van leven bevordert. Er zijn veel e-health tools die bruikbaar kunnen zijn voor ouderen. Deze zijn beschikbaar op meerdere niveau’s, platforms en toepassingen.

Het aantal ouderen in Nederland zal de komende jaren alleen maar toenemen. Door de vergrijzing is het van belang dat er wordt nagedacht hoe zorg anders kan worden ingericht. In de huidige arbeidsmarkt is het daarnaast lastig om aan geschoold personeel te komen in de verpleging. E-health, digitale zorg, kan helpen bij de invulling van de juiste zorg voor ouderen. Hiernaast is e-health ook een goed middel voor jongeren. Het kan bijvoorbeeld ondersteuning bieden bij een behandeling of het kan de wachtlijsten verkleinen bij een psychiater of praktijkondersteuner.