Flexibele arbeid steeds belangrijker

Voor werkgevers en werknemers wordt flexibele arbeid steeds belangrijker. Hieronder vallen werknemers met een tijdelijk contract of oproep- en invalkrachten. Werknemers ambiëren vaak een vaste baan, maar een flexibele arbeidscontract biedt hun juist veel kansen. Daarnaast biedt het werkgevers diverse voordelen. Denk hierbij onder andere aan continuïteit in het personeelsbestand, minder werkgeversrisico’s en als organisatie kan er op de juiste momenten specifieke kennis worden ingezet. Ook voor medewerkers biedt een baan met een flexibel arbeidscontract kansen. Op deze manier kunnen medewerkers ervaring opdoen en daadwerkelijk bekijken of de baan bij hun past. Het is een juiste opstap naar de arbeidsmarkt.

Indien organisaties flexibele arbeidskrachten inzetten, wordt er vaak de keuze gemaakt om het juridische werkgeverschap uit te besteden. Dit kan in de vorm van payroll. Een voordeel hiervan is dat er voor langere tijd flexibele arbeidscontracten kan worden verstrekt aan medewerkers. Flexibiliteit is een groot voordeel van payrolling. Hiernaast wordt payroll vaak gecombineerd met goed werkgeverschap en zorgt het voor vermindering van administratieve lasten en financiële aspecten.

Zo is flexibele arbeid vaak interessant voor zowel werkgevers en werknemers. Uit cijfers blijkt ook dat flexibele arbeid de afgelopen jaren structureel is toegenomen en dat dit de komende jaren ook zal blijven toenemen.

Bijna 80% volwassenen heeft rijbewijs

Van de Nederlandse bevolking, 17 jaar of ouder, heeft 80% een autorijbewijs. Dit is 1% meer dan een jaar eerder. In het begin van 2019 hadden 11,2 miljoen mensen een Nederlands rijbewijs. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

Meer mannen dan vrouwen hebben een autorijbewijs maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend. Dit is in alle leeftijdsgroepen zo. Onder Nederlandse mannen van 17 jaar of ouders heeft 85% een rijbewijs. Bij de vrouwen is dat wat minder, namelijk 75%. Dit verschil in percentage is veel hoger wanneer ook de leeftijd omhoog gaat. Mannen die 70 jaar of ouder zijn hebben namelijk meer een rijbewijs (85%) dan vrouwen die 70 jaar of ouder zijn (53%).

Het rijbewijsbezit is bij ouderen de afgelopen jaren toegenomen. In vergelijking met 5 jaar eerder,is het aandeel 70-plussers wat een autorijbewijs heeft flink toegenomen. Van de 70-plussers hadden in begin 2019 1,5 miljoen mensen een autorijbewijs. Dat is 67%. Vijf jaar eerder was dit nog maar 56%. Bij jongeren is het rijbewijsbezit minder toegenomen dan bij de 70-plussers.

De meest voorkomende automerken onder ouderen zijn Opel, Toyota en Renault. Bij jongeren zijn dit weer andere automerken, namelijk: Volkswagen, Peugeot en Opel. Zo zijn er meerdere veel verschillen tussen de jongeren en wat ouderen autobestuurders.