Flexibele arbeid steeds belangrijker

Voor werkgevers en werknemers wordt flexibele arbeid steeds belangrijker. Hieronder vallen werknemers met een tijdelijk contract of oproep- en invalkrachten. Werknemers ambiëren vaak een vaste baan, maar een flexibele arbeidscontract biedt hun juist veel kansen. Daarnaast biedt het werkgevers diverse voordelen. Denk hierbij onder andere aan continuïteit in het personeelsbestand, minder werkgeversrisico’s en als organisatie kan er op de juiste momenten specifieke kennis worden ingezet. Ook voor medewerkers biedt een baan met een flexibel arbeidscontract kansen. Op deze manier kunnen medewerkers ervaring opdoen en daadwerkelijk bekijken of de baan bij hun past. Het is een juiste opstap naar de arbeidsmarkt.

Indien organisaties flexibele arbeidskrachten inzetten, wordt er vaak de keuze gemaakt om het juridische werkgeverschap uit te besteden. Dit kan in de vorm van payroll. Een voordeel hiervan is dat er voor langere tijd flexibele arbeidscontracten kan worden verstrekt aan medewerkers. Flexibiliteit is een groot voordeel van payrolling. Hiernaast wordt payroll vaak gecombineerd met goed werkgeverschap en zorgt het voor vermindering van administratieve lasten en financiële aspecten.

Zo is flexibele arbeid vaak interessant voor zowel werkgevers en werknemers. Uit cijfers blijkt ook dat flexibele arbeid de afgelopen jaren structureel is toegenomen en dat dit de komende jaren ook zal blijven toenemen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *